Cebu Pelis Institute

28 Th2

Cảm nhận RITA sau 3 tháng học ESL tại CPI

du-hoc-philippines-o-truong-anh-ngu-cpi-1

Học viên: Jui – Fang Wang

Khóa học: Intensive English

Life is a roller coaster. We have our ups and downs. My 3 month life here was absolutely one of my ups. The first time I came here, my English wasn’t good but now I can say it is better. I owe my improvement to all of my teacher. No words can express how thankful Iam to them. Now I am ready to face the word “What the caterpillar thinks is the end, the butterfly comes out”

Tạm dịch:

“Cuộc sống là một chuyến tàu, chuyến tàu ấy sẽ đi qua những con đường khác nhau và nó cũng giống như những thăng trầm của cuộc sống. Thời gian 3 tháng du học Philippines tại CPI chính là 1 trong những chặng đường đi lên của tôi. Lần đầu tiên tới đây, tiếng Anh của tôi quả thật rất kém nhưng bây giờ tôi hoàn toàn có thể khẳng định tiếng Anh của tôi đã tiến bộ. Sự tiến bộ ấy là nhờ các giáo viên của tôi. Không có từ nào có thể diễn tả được sự biết ơn mà tôi dành cho họ. Bây giờ tôi đã sẵn sàng để đối mặt với cả thế giới!”

Trên đây là cảm nhận của một bạn học viên đã kết thúc khóa học ESL tại trường Anh ngữ CPI. Chắc hẳn du học tiếng Anh tại Philippines luôn là một lựa chọn chính xác và đúng đắn nhất cho các bạn học viên muốn cải thiện khả năng Anh ngữ của mình.

Leave a Reply