Cebu Pelis Institute

19 Th5

Bản tin CPI tháng 4 năm 2017

Trường Anh ngữ CPI là một trong những trường có cơ sở vật chất tốt nhất Philippines tọa lạc tại thành phố biển Cebu. Hiện nay đã có rất nhiều học viên Việt Nam đã biết đến trường CPI và đã đăng ký tham gia học tập tại trường. Cùng điểm lại những hoạt động nổi bật của trường qua bản tin trường tháng 4 năm 2017.

ban-tin-truong-anh-ngu-cpi-thang-5-nam-2017-1 ban-tin-truong-anh-ngu-cpi-thang-5-nam-2017-2 ban-tin-truong-anh-ngu-cpi-thang-5-nam-2017-3 ban-tin-truong-anh-ngu-cpi-thang-5-nam-2017-4 ban-tin-truong-anh-ngu-cpi-thang-5-nam-2017-5

Leave a Reply