Cebu Pelis Institute

15 Th2

Thông báo khai giảng lớp tự học bắt buộc

truong-anh-ngu-cpi-1

Từ tháng 2/ 2017 này, trường Anh ngữ CPI khai giảng thêm lớp tự học bắt buộc – Mentoring Class. Do đó tất cả các học viên đang theo học tại trường sẽ phải có mặt theo khu giờ quy định để tham gia học tập. Tại lớp học này học viên sẽ được giáo viên hướng dẫn và giải đáp mọi thắc mắc về bài tập về nhà hay bài giảng trên lớp.

Lớp học Mentoring Class sẽ được tổ chức từ thứ 2~thứ 5 từ 21:00 ~ 22:30. Trong 4 tuần đầu tiên của khóa học, học viên mới sẽ bắt buộc phải lựa chọn tham gia lớp học tự học bắt buộc hoặt lớp học SSP do trường tổ chức. Sau 4 tuần học đầu tiên, học viên du học Philippines tại trường CPI sẽ được quyền quyết định có tiếp tục tham gia lớp tự học bắt buộc hoặc không

* Trường sẽ phân chia phòng tự học dành cho học viên các khóa Academic (IELTS, TOEFL, TOEIC) và học viên các khoá ESL.

* Học viên sẽ được hướng dẫn thông tin chi tiết về việc đăng ký lớp học đặc biệt ngay trong buổi Orientation tại trường

Xem thêm chi tiết về chương trình này: TẠI ĐÂY

Leave a Reply