Cebu Pelis Institute

7 Th2

Thời gian biểu một ngày tại CPI

Để giúp các bạn học viên sắp, đang và sẽ đi du học tiếng Anh tại Philippines ở trường Anh ngữ CPI hiểu hơn về lịch trình cũng như thời gian biểu 1 ngày. Trường Anh ngữ CPI xin gửi đến các bạn học viên Video ghi lại thời gian biểu mẫu của học viên. Cùng theo dõi video dưới đây nhé !

Leave a Reply