Daily Archives: June 15, 2019

CPI Summer Camp – Bài kiểm tra đầu vào diễn ra như thế nào?

Xin chào mọi người, chúng mình là Phil English!  Như thông lệ, các em nhỏ cần thực hiện bài kiểm tra đầu vào nhằm giúp nhà trường xác định trình độ, phân loại lớp nhóm và cung cấp giáo trình phù hợp cho các em. Hôm nay, mình xin miêu tả chi tiết cách thức […]