Category Archives: Khoá tiếng Anh đặc biệt

Business English

hoc-tieng-anh-thuong-mai-tai-cpi

Khoá học tiếng Anh thương mại là chương trình học đặc biệt phục vụ cho mục đích công việc. Bao gồm các khóa học sau đây: 1. Working holiday 2. Business English 3. English at work (English for Construction/ English for Information Technology/ Enlgish for Customer Care). Trong đó chương trình Business sẽ chia thành hai […]