Khuyến mãi nâng cấp phòng của trường Anh ngữ CPI

Trường Anh ngữ CPI là một trong những trường được trang bị cơ sở vật chất khang trang, dịch vụ chất lượng cao hàng đầu tại Cebu. Để tri ân tới khách hàng, CPI sẽ có chương trình khuyến mãi nâng cấp phòng cho sinh viên quốc tế từ giữa tháng 10 năm 2019 đến đầu tháng 1 năm 2020.

Ngày kết thúc du học không giới hạn, nhưng thời gian nâng cấp là đến ngày 3 tháng 1 năm 2020. Sau đó,  học viên sẽ trở về phòng bạn yêu cầu hoặc trở về mức bình thường. Các phòng nâng cấp sẽ thay đổi tùy theo tháng bắt đầu và thời gian du học, vì vậy vui lòng kiểm tra các chi tiết bên dưới.
[Khuyến mãi 1]
Nhóm đối tượng:

  1. Những người đi du học từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 3 tháng 1 năm 2020
  2. Du học thời gian từ 4 tuần trở lên
  3. Số lượng người mục tiêu: 30 người đầu tiên

Nâng cấp nội dung:
– Phòng đôi khu A = Phòng 3 người khu A
– Phòng 3 người khu A = Phòng 4 người áp dụng phí khu A
– Phòng 3 người khu B = Phòng 3 người áp dụng phí khu A
[Khuyến mãi 2]
Đối tượng:

  1. Học sinh đi du học từ tháng 12 đến 3 tháng 1 năm 2020.
  2. Du học thời gian từ 4 tuần trở xuống
  3. Số lượng người mục tiêu: 30 người đầu tiên

Nâng cấp nội dung:
– Phòng đôi khu A = Phòng 3 người áp dụng phí khu A
– Phòng 3 người khu A = Phòng 4 người áp dụng phí A
– Phòng 3 người khu B = Phòng ba người áp dụng phí A
 
Từ khóa tìm kiếm trên Google:
giới thiệu về trường anh ngữ CPI
trường anh ngữ CPI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *