Business English

hoc-tieng-anh-thuong-mai-tai-cpi

Khoá học tiếng Anh thương mại là chương trình học đặc biệt phục vụ cho mục đích công việc. Bao gồm các khóa học sau đây:

1. Working holiday

2. Business English

3. English at work (English for Construction/ English for Information Technology/ Enlgish for Customer Care).

Trong đó chương trình Business sẽ chia thành hai loại:Business Bridge và Business General

BUSINESS BRIDGE (NHẬP MÔN)

Khoá học này dành cho các đối tượng có trình độ Sơ Trung cấp, có hứng thú với tiếng Anh công việc. Học viên được học kết hợp giữa tiếng Anh đàm thoại hàng ngày và tiếng Anh thương mại. Nên lựa chọn học tối đa trong 8 tuần.

• Lớp 1:1 (4 tiết): các môn liên quan đến Business như Speaking, Grammar (Writing), học các môn ESL như Listening, Reading.

• Lớp nhóm nhỏ (2 tiết): 1 tiết tiếng Anh hội thoại, 1 tiết tiếng Anh văn phòng.

• Lớp nhóm lớn (1 tiết): tiếng Anh thông dụng và Writing (Academic)

Học viên được tự do tham gia lớp tự chọn (30 phút ~2h). Tuy nhiên từ 5h25 chiều, học viên phải tham gia bắt buộc giờ học Interview English. Giờ học sẽ học về cách viết CV, tự giới thiệu về bản thân, thực hành phỏng vấn.

BUSINESS GENERAL

Khoá học này dành cho những đối tượng trình độ Trung cấp muốn học tiếng Anh thương mại hoặc những ai có dự định xin việc ở nước ngoài. Hơn nữa đây là khoá học dành cho những học viên trình độ Trung cấp trở lên nên tối đa thời gian du học nên là 8 tuần.

• Lớp 1:1 (4 tiết): lựa chọn trong số các môn Speaking, Grammar (Writing), Listening, Reading. Nội dung học sẽ theo các chủ đề, tài liệu phục vụ cho giờ học lớp nhóm như về IT, văn phòng, các vấn đề liên quan đến sức khoẻ.

• Lớp nhóm nhỏ (3 tiết): Business meeting, Debate (tranh luận), ESP at work (tiếng Anh văn phòng)

• Lớp nhóm lớn (1 tiết): tiếng Anh hội thoại thông thường hoặc Writing (Academic)

Học viên được tự do tham gia lớp tự chọn (30 phút ~2h). Tuy nhiên từ 5h25 chiều, học viên phải tham gia bắt buộc giờ học Interview English. Giờ học sẽ học về cách viết CV, tự giới thiệu về bản thân, thực hành phỏng vấn.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *