Single Blog Title

This is a single blog caption
22 Th9

Intensive English

Khoá học Intensive English dành cho các đối tượng nhằm cải thiện kỹ năng giao tiếp, hội thoại trong tiếng Anh, đồng thời phát triển từng kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Học viên có thể yêu cầu thay đổi các môn học trong lớp Man to Man nhưng không được quá 2 lớp Grammar/ ngày.

Khoá Intensive English tại trường Anh ngữ CPI nhiều hơn khoá General English 1 tiết học lớp 1:1, dành cho các đối tượng học viên có nguyện vọng học nhiều tiết học Man to Man học. Mỗi ngày học viên sẽ học 8 giờ học thường lệ bao gồm:

cpi-intensive-english

Dựa vào kết quả bài kiểm tra đầu vào, trường sẽ sắp xếp một thời khoá biểu phù hợp với từng học viên. Nhưng trong quá trình học, học viên cũng có thể yêu cầu để đổi sang môn học mà bản thân thấy cần thiết để học hơn.

Dưới đây là nội dung một số môn học mà trường gợi ý cho các học viên. Trong đó, tất cả các giờ học đều nhằm hướng tới nâng cao kỹ năng Speaking. Nội dung học của khoá Intensive sẽ giống như khoá General English, chỉ khác rằng có thêm một giờ học Man to Man với nội dung học là Vocabulary.

Các môn họcGiáo trình sử dụngNội dung
Lớp học 1:1GrammarMacmilan English Grammar

Grammar in Use

Tuỳ thuộc vào trình độ của từng học viên mà phương pháp giảng dạy của các giáo viên sẽ thay đổi linh hoạt. Học viên sẽ yêu cầu để đọc bài đọc trước, sau đó giáo viên sẽ giải thích mẫu ngữ pháp, cách sử dụng của ngữ pháp, mẫu câu đó. Sau khi giáo viên đưa ra mẫu câu, học viên sẽ được yêu cầu để tự đặt câu theo mẫu vừa học. Trong quá trình học viên đặt câu, đưa ra ví dụ, giáo viên sẽ lắng nghe và sửa các lỗi như về ngữ pháp, phát âm, ngữ điệu cách đọc.
SpeakingSpeak your mind

Express yourself

What do you think

Giáo viên sẽ đưa ra một chủ đề cho học viên và một số câu hỏi liên quan đến chủ đề để học viên trả lời. Giáo viên hỏi và học viên phải trả lời ngày lập tức. Nếu câu trả lời của học viên ngắn, giáo viên sẽ tiếp tục đưa thêm một vài câu hỏi nữa (Warm-up Question). Trong lúc học viên trả lời, giáo viên sẽ lắng nghe và sửa các lỗi về ngữ pháp, cách phát âm, ngữ điệu, cách dùng từ cho học viên. Nhiệm vụ của giáo viên là khơi gợi các câu hỏi để học viên có thể trả lời nhiều nhất có thể, giáo viên chỉ là người hướng dẫn cho học viên.
ListeningDynamic Listening and SpeakingĐây là tiết học kết hợp với Listening và Speaking. Giáo viên sẽ đưa ra chủ đề bài học, hỏi một số câu hỏi liên quan đến chủ đề. Sau đó, học viên sẽ nghe băng và kiểm tra xem mức độ nghe hiểu được của học viên đến đâu. Giáo viên sẽ giải thích một số từ vựng, cụm từ khó, đưa ra ví dụ đặt câu với từ vựng đó và học viên cũng phải tự đặt câu với từ vựng đó. Giáo viên sẽ để học viên nghe băng lại lần nữa và làm bài tập như viết ra giấy nội dung đoạn băng, điền vào chỗ còn trống. Giáo viên cũng sẽ đưa ra một số câu hỏi liên quan yêu cầu học viên trả lời, và chỉnh sửa lỗi phát âm, cách dùng từ của học viên.
ReadingReading Challenge

Reading Advantage

Giáo viên sẽ đọc trước bài đọc làm mẫu, sau đó yêu cầu học viên đọc to lại. Trong quá trình học viên đọc, giáo viên sẽ chỉnh sửa phát âm cho học viên. Sau đó, giáo viên sẽ giải thích một số từ vựng và cụm từ khó trong bài, đưa ra ví dụ và yêu cầu học viên tự đặt câu.

Sau đó, giáo viên yêu cầu học viên đọc bài lại lần nữa và tóm tắt lại bài theo từ ngữ của mình để kiểm tra mức độ hiểu bài của học viên. Giáo viên sẽ đặt một số câu hỏi tình huống liên quan đến nội dung bài, và học viên sẽ đưa ra ý kiến của bản thân mình.

VocabularyEnglish Vocab in UseVào tiết học, học viên sẽ được ôn tập lại các từ vựng đã học hôm trước đó. Sau đó giáo viên sẽ đưa ra 10 ~15 từ vựng học của ngày hôm đó. Giáo viên sẽ giải thích từ và cách sử dụng, đưa ra ví dụ mẫu với từng từ. Sau đó, yêu cầu học viên tự đặt câu với mỗi từ vựng. Giáo viên cũng sẽ cung cấp một bài văn ngắn được sử dụng với các từ vựng mới đó. Học viên sẽ trao đổi chủ đề, có sử dụng các từ vựng được học đó để trả lời. Giáo viên nghe và sửa các lỗi về ngữ pháp, cách dùng cho học viên.
Lớp nhómLớp 1:4Debating Challenge/ Impact Topics/ Impact Issues/ Impact Values/ Casual EnglishTrong giờ học nhóm, trong một giờ học, giáo viên sẽ có sự cân bằng ở tất cả các kỹ năng Speaking, Listening, Ngữ pháp, Từ vựng….

Sẽ có một đoạn hội thoại với chủ đề cho sẵn. Giáo viên sẽ hỏi học viên một số câu hỏi liên quan đến chủ đề trước (warm-up question). Sau đó học viên sẽ gập sách lại và nghe băng, giáo viên sẽ hỏi học viên hiểu được hội thoại đến mức độ nào. Tiếp theo, học viên có thể mở sách ra, mỗi học viên sẽ đóng 1 nhân vật và đọc to hội thoại (role play). Giáo viên nghe và sửa phát âm sai cho từng người. Giáo viên cũng giải thích một số từ vựng khó bằng cách đưa từ vào ví dụ và yêu cầu học viên đoán nghĩa của từ.

Kết thúc, giáo viên sẽ đặt một số câu hỏi tình huống như trong trường hợp của nhân vật, thì nên làm gì.

Lớp 1:8Impact Topics, Speaking Drive

Ngoài các lớp học thường lệ, học viên có thể tham gia các lớp tự chọn hàng ngày như CNN, SSP, Pronunciation, các câu lạc bộ…

CÁC BÀI KIỂM TRA

Etrance Test: bài kiểm tra đầu vào được tổ chức vào ngày đầu tiên mỗi học viên đến trường để phân chia trình độ của từng học viên. Bài kiểm tra này sẽ kiểm tra Listening (45 phút), Reading (75 phút), Writing (30 phút) và phỏng vấn 3~5 phút.

Final Test: là bài kiểm tra được tổ chức vào thứ 6 một tuần trước tuần học viên về nước, nhằm kiểm tra mức độ tiến bộ của học viên trong cả quá trình học tại CPI. Nội dung kiểm tra sẽ bao gồm cả 4 kỹ năng Speaking, Listening, Writing, Reading.

♣ Trong quá trình học, học viên có thể yêu cầu để được kiểm tra, nhằm biết bản thân tiến bộ ra sao. Trường sẽ sắp xếp kiểm tra vào thứ 6 và toàn bộ các lớp học hôm thứ 6 sẽ bị huỷ hết để học viên làm bài kiểm tra.

THỜI KHOÁ BIỂU MẪU

07:00 – 07:30Special StudyCNN
07:40 – 08:10Ăn sáng
08:10 – 08:55Lớp 1:1Listening
09:00 – 09:45Lớp 1:1Reading
09:50 – 10:35Tiết trốngTự học
10:40 – 11:25Lớp nhóm 1:4Giáo viên Filipino
11:30 – 12:15Lớp nhóm 1:8Giáo viên bản ngữ
12:15 – 13:15Ăn trưa
13:15 – 14:00Tiết trốngTự học
14:05 – 14:50Lớp 1:1Grammar
14:55 – 15:40Lớp 1:1Speaking
15:45 – 16:30Lớp nhóm 1:4Giáo viên Filipino
16:35 – 17:20Lớp 1:1Vocabulary
17:25 – 18:10Special StudyPronunciation
18:10 – 19:10Ăn tối
19:15 – 20:25Special ClubCâu lạc bộ Ghita, nhảy, lặn…
20:30 – 22:00Special StudySSP

Từ khóa tìm kiếm trên Google:

Khóa học Intensive English
Intensive English

Leave a Reply