Intensive English

Khoá học Intensive English dành cho các đối tượng nhằm cải thiện kỹ năng giao tiếp, hội thoại trong tiếng Anh, đồng thời phát triển từng kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Học viên có thể yêu cầu thay đổi các môn học trong lớp Man to Man nhưng không được quá 2 lớp Grammar/ ngày.
Khoá Intensive English tại trường Anh ngữ CPI nhiều hơn khoá General English 1 tiết học lớp 1:1, dành cho các đối tượng học viên có nguyện vọng học nhiều tiết học Man to Man học. Mỗi ngày học viên sẽ học 8 giờ học thường lệ bao gồm:
cpi-intensive-english
Dựa vào kết quả bài kiểm tra đầu vào, trường sẽ sắp xếp một thời khoá biểu phù hợp với từng học viên. Nhưng trong quá trình học, học viên cũng có thể yêu cầu để đổi sang môn học mà bản thân thấy cần thiết để học hơn.
Dưới đây là nội dung một số môn học mà trường gợi ý cho các học viên. Trong đó, tất cả các giờ học đều nhằm hướng tới nâng cao kỹ năng Speaking. Nội dung học của khoá Intensive sẽ giống như khoá General English, chỉ khác rằng có thêm một giờ học Man to Man với nội dung học là Vocabulary.

Các môn học Giáo trình sử dụng Nội dung
Lớp học 1:1 Grammar Macmilan English Grammar
Grammar in Use
Tuỳ thuộc vào trình độ của từng học viên mà phương pháp giảng dạy của các giáo viên sẽ thay đổi linh hoạt. Học viên sẽ yêu cầu để đọc bài đọc trước, sau đó giáo viên sẽ giải thích mẫu ngữ pháp, cách sử dụng của ngữ pháp, mẫu câu đó. Sau khi giáo viên đưa ra mẫu câu, học viên sẽ được yêu cầu để tự đặt câu theo mẫu vừa học. Trong quá trình học viên đặt câu, đưa ra ví dụ, giáo viên sẽ lắng nghe và sửa các lỗi như về ngữ pháp, phát âm, ngữ điệu cách đọc.
Speaking Speak your mind
Express yourself
What do you think
Giáo viên sẽ đưa ra một chủ đề cho học viên và một số câu hỏi liên quan đến chủ đề để học viên trả lời. Giáo viên hỏi và học viên phải trả lời ngày lập tức. Nếu câu trả lời của học viên ngắn, giáo viên sẽ tiếp tục đưa thêm một vài câu hỏi nữa (Warm-up Question). Trong lúc học viên trả lời, giáo viên sẽ lắng nghe và sửa các lỗi về ngữ pháp, cách phát âm, ngữ điệu, cách dùng từ cho học viên. Nhiệm vụ của giáo viên là khơi gợi các câu hỏi để học viên có thể trả lời nhiều nhất có thể, giáo viên chỉ là người hướng dẫn cho học viên.
Listening Dynamic Listening and Speaking Đây là tiết học kết hợp với Listening và Speaking. Giáo viên sẽ đưa ra chủ đề bài học, hỏi một số câu hỏi liên quan đến chủ đề. Sau đó, học viên sẽ nghe băng và kiểm tra xem mức độ nghe hiểu được của học viên đến đâu. Giáo viên sẽ giải thích một số từ vựng, cụm từ khó, đưa ra ví dụ đặt câu với từ vựng đó và học viên cũng phải tự đặt câu với từ vựng đó. Giáo viên sẽ để học viên nghe băng lại lần nữa và làm bài tập như viết ra giấy nội dung đoạn băng, điền vào chỗ còn trống. Giáo viên cũng sẽ đưa ra một số câu hỏi liên quan yêu cầu học viên trả lời, và chỉnh sửa lỗi phát âm, cách dùng từ của học viên.
Reading Reading Challenge
Reading Advantage
Giáo viên sẽ đọc trước bài đọc làm mẫu, sau đó yêu cầu học viên đọc to lại. Trong quá trình học viên đọc, giáo viên sẽ chỉnh sửa phát âm cho học viên. Sau đó, giáo viên sẽ giải thích một số từ vựng và cụm từ khó trong bài, đưa ra ví dụ và yêu cầu học viên tự đặt câu.
Sau đó, giáo viên yêu cầu học viên đọc bài lại lần nữa và tóm tắt lại bài theo từ ngữ của mình để kiểm tra mức độ hiểu bài của học viên. Giáo viên sẽ đặt một số câu hỏi tình huống liên quan đến nội dung bài, và học viên sẽ đưa ra ý kiến của bản thân mình.
Vocabulary English Vocab in Use Vào tiết học, học viên sẽ được ôn tập lại các từ vựng đã học hôm trước đó. Sau đó giáo viên sẽ đưa ra 10 ~15 từ vựng học của ngày hôm đó. Giáo viên sẽ giải thích từ và cách sử dụng, đưa ra ví dụ mẫu với từng từ. Sau đó, yêu cầu học viên tự đặt câu với mỗi từ vựng. Giáo viên cũng sẽ cung cấp một bài văn ngắn được sử dụng với các từ vựng mới đó. Học viên sẽ trao đổi chủ đề, có sử dụng các từ vựng được học đó để trả lời. Giáo viên nghe và sửa các lỗi về ngữ pháp, cách dùng cho học viên.
Lớp nhóm Lớp 1:4 Debating Challenge/ Impact Topics/ Impact Issues/ Impact Values/ Casual English Trong giờ học nhóm, trong một giờ học, giáo viên sẽ có sự cân bằng ở tất cả các kỹ năng Speaking, Listening, Ngữ pháp, Từ vựng….
Sẽ có một đoạn hội thoại với chủ đề cho sẵn. Giáo viên sẽ hỏi học viên một số câu hỏi liên quan đến chủ đề trước (warm-up question). Sau đó học viên sẽ gập sách lại và nghe băng, giáo viên sẽ hỏi học viên hiểu được hội thoại đến mức độ nào. Tiếp theo, học viên có thể mở sách ra, mỗi học viên sẽ đóng 1 nhân vật và đọc to hội thoại (role play). Giáo viên nghe và sửa phát âm sai cho từng người. Giáo viên cũng giải thích một số từ vựng khó bằng cách đưa từ vào ví dụ và yêu cầu học viên đoán nghĩa của từ.
Kết thúc, giáo viên sẽ đặt một số câu hỏi tình huống như trong trường hợp của nhân vật, thì nên làm gì.
Lớp 1:8 Impact Topics, Speaking Drive

Ngoài các lớp học thường lệ, học viên có thể tham gia các lớp tự chọn hàng ngày như CNN, SSP, Pronunciation, các câu lạc bộ…
CÁC BÀI KIỂM TRA
Etrance Test: bài kiểm tra đầu vào được tổ chức vào ngày đầu tiên mỗi học viên đến trường để phân chia trình độ của từng học viên. Bài kiểm tra này sẽ kiểm tra Listening (45 phút), Reading (75 phút), Writing (30 phút) và phỏng vấn 3~5 phút.
Final Test: là bài kiểm tra được tổ chức vào thứ 6 một tuần trước tuần học viên về nước, nhằm kiểm tra mức độ tiến bộ của học viên trong cả quá trình học tại CPI. Nội dung kiểm tra sẽ bao gồm cả 4 kỹ năng Speaking, Listening, Writing, Reading.
♣ Trong quá trình học, học viên có thể yêu cầu để được kiểm tra, nhằm biết bản thân tiến bộ ra sao. Trường sẽ sắp xếp kiểm tra vào thứ 6 và toàn bộ các lớp học hôm thứ 6 sẽ bị huỷ hết để học viên làm bài kiểm tra.
THỜI KHOÁ BIỂU MẪU

06:50 – 07:30 Special Study CNN
07:20 – 08:10 Ăn sáng
08:10 – 08:55 Lớp 1:1 Listening
09:00 – 09:45 Lớp 1:1 Reading
09:50 – 10:35 Tiết trống Tự học
10:40 – 11:25 Lớp nhóm 1:4 Giáo viên Filipino
11:30 – 12:15 Lớp nhóm 1:8 Giáo viên bản ngữ
11:30 – 12:40 Ăn trưa
13:15 – 14:00 Tiết trống Tự học
14:05 – 14:50 Lớp 1:1 Grammar
14:55 – 15:40 Lớp 1:1 Speaking
15:45 – 16:30 Lớp nhóm 1:4 Giáo viên Filipino
16:35 – 17:20 Lớp 1:1 Vocabulary
17:25 – 18:10 Special Study Pronunciation
17:30 – 18:40 Ăn tối
19:15 – 20:25 Special Club Câu lạc bộ Guitar, nhảy, lặn…
20:30 – 22:00 Special Study SSP

Từ khóa tìm kiếm trên Google:
Khóa học Intensive English
Intensive English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *