Single Blog Title

This is a single blog caption
9 Th9

Phân chia trình độ

CPI phân chia trình độ các học viên theo 7 level khác nhau từ Beginner đến Master, tuỳ theo kết quả bài kiểm tra đầu vào và bài kiểm tra trình độ của học viên để sắp xếp từng học viên phù hợp với từng trình độ.

Bảng phân chia trình độ:

phan-chia-trinh-do-cpi

Khoá Junior:

  • Speaking theo thang điểm 3.0 dựa trên sự phân chia trình độ của CPI.
  • Bài thi tổng hợp: sẽ tính theo thang điểm 60 với nội dung thi kiểm tra gồm Grammar, Basic Expressions và Comprehension. Khoá học này dành cho các học viên dưới 14 tuổi.

Khoá ESL:

  • Writing tính theo thang điểm 20 dựa trên sự phân chia trình độ của CPI.
  • Speaking tính theo thang điểm 6 dựa trên sự phân chia trình độ của CPI.
  • TOEIC: là bài kiểm tra kiểm tra trình độ Listening và Reading, tính theo thang điểm chuẩn quốc tế như bài thi TOEIC chính thức.

Khoá TOEIC, IELTS, TOEFL thang điểm chấm giốn hệt như cách chấm ở bài thi thật.

Tiêu chí để phân chia thành 7 trình độ như sau:

Level 7MasterCá nhân có thể giao tiếp lưu loát với nhiều chủ đề khác nhau và sử dụng được các mẫu câu phức tạp, các thuật ngữ khó. Họ có thể viết tốt mà không có hoặc rất ít lỗi về chính tả hay sai cú pháp. Họ có thể dễ dàng tham gia vào các cuộc thảo luận phức tạp với nhiều tình huống xã hội.
Level 6AdvancedCá nhân có thể hiểu và giao tiếp lưu loát các nội dung đa dạng liên quan đến cuộc sống và công việc hàng ngày. Họ có khả năng để sử dụng linh hoạt nhữn mẫu câu đã học và xây dựng những câu mới dựa trên kiến thức ngữ pháp cơ bản kết hợp với các cấu trúc câu phức tạp hơn. Các cá nhân có thể vẫn còn mắc một vài lỗi về chính tả, ngữ pháp nhưng có thể khả năng về từ vựng.
Level 5High IntermediateCá nhân biết cách sử dụng các cụm từ đã học và các cụm từ ngắn mới và có thể sử dụng hoặc vận dụng vào một số tình huống xã hội nhất định, nhưng chưa thực sự lưu loát. Họ có thể đọc các văn bản về các chủ đề quen thuộc với các cấu trúc đơn giản và rõ ràng. Họ có thể cũng viết các đoạn văn đơn giản với các chủ đề quen thuộc mặc dù vẫn chưa kiểm soát được cách sử dụng các ngữ pháp phức tạp.
Level 4Low IntermediateCá nhân hiểu được các cụm từ đơn giản đã học và một vài cụm từ mới với các từ vựng quen thuộc và có thể diễn đạt với một số từ ngữ được lặp đi lặp lại. Họ có thể hỏi và trả lời câu hỏi mà sử dụng những cụm từ tương tự nhau. Họ có thể hiểu được các câu phức và câu đơn, kết nối các đoạn văn lại với nhau và có thể viết được các đoạn ghi chú, tin nhắn đơn giản nhưng vẫn còn thiếu sự rõ ràng, tập trung, mặc dù đã có sự kiểm soát về ngữ pháp.
Level 3High BeginnerCá nhân có thể hiểu được các từ vựng, cụm từ đơn giản và các câu có các từ vựng giống nhau và có thể nói chậm nhưng sử dụng lặp từ vựng. Họ có thể cũng trả lời được các câu hỏi đơn giản về các hoạt động cá nhân hàng ngày và có thể viết các câu đơn giản với từ vựng có hạn và thỉnh thoảng không rõ nghĩa câu mặc dù có sự kiểm soát một số ngữ pháp nhất định.
Level 2Lower BeginnerCá nhân có thể chào hỏi cơ bản, sử dụng các cụm từ và mệnh lệnh đơn giản cũng như các câu hỏi về thông tin cá nhân. Họ có thể nói chậm với việc lặp lại các từ vựng và có khả năng viết với các từ vựng dùng lặp đi lặp lại nhưng hiểu một chút về các bài đọc ngắn.
Level 1BeginnerCá nhân không có hoặc có sự giới hạn về kiến thức nền trong tiếng Anh, hoặc có thể hiểu rất ít từ và cụm từ. Chỉ có thể hiểu giao tiếp thông qua các ký hiệu, hình tượng, hoặc ngôn ngữ cơ thể.

Các học viên sẽ được sắp xếp vào các trình độ phụ thuộc vào kết quả bài kiểm tra. Tuy nhiên, trong quá trình học, nếu cảm thấy môn học quá dễ hoặc quá khó với trình độ bản thân, học viên có thể xin để đổi sang giáo trình khác khó hơn hoặc dễ hơn sau khi trao đổi với giáo viên và quản lý.

Từ khóa tìm kiếm trên Google:

phân chia trình độ

cách phân chia trình độ

cách tính phân chia trình độ học viên của CPI

Leave a Reply