Bản tin tháng 11/2019 tại trường Anh ngữ CPI

Xin chào các bạn học viên tại CPI !
Đây là bản tin tháng 11 của trường Anh ngữ CPI. Hãy cùng theo dõi bản tin của trường để biết được có những hoạt động gì nổi bật trong tháng 11 các bạn nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *